Wellnet Előny Program Promóciós Szabályzat

Wellnet Előny Program Promóciós Szabályzat

 1. Szervező

Név: Wellnet Kft.
Székhely: 2890 Tata, Csapó utca 18
Ügyvezető igazgató: Guzorán István
Telephely:2890, Tata, Honvéd utca 41.

Tevékenységi kör: 4791-Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Telefonszám: 06-70-450-66-50

Fax: 06-34-382-937 
E-mail: info@wni.hu
Adószáma: 11914495-2-11
Cégjegyzékszáma: 11-09-007376  (Tatabányai Megyei Bíróság)
Statisztikai szám:11914495-4618-113-11
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 87200/2015
Ügyfélszolgálatunk hivatali órái:

hétfő-csütörtök:8-16 óráig
péntek:8-14 óráig
/A továbbiakban „Szervező”./

 

 1. A promóció időtartama

A promóció jelen Részvételi Szabályzat
https://www.wellnetviztisztito.hu/wellnet-elony-program-szabalyzat

weboldalon közzétételétől visszavonásig tart.

 

 1. Definíciók

Ajánló: bármely 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Szervező bármilyen regisztrációs felületén adatával, de legalább e-mail címével regisztrált a Szervező adatbázisába, ilyen módon a Szervező ügyfélként azonosító adatát nyílván tartja és potenciális ügyfelek számára a Wellnet termékeket ajánlja.

 

Ajánlott Ügyfél: bármely, akár magán- vagy jogi személy, egyéb szervezet, a Wellnet termékek potenciális vásárlója, akinek az Ajánló a Wellnet termékeket ajánlja.

 

Új Ügyfél: olyan magán- vagy jogi személy, egyéb szervezet, aki a promóció időtartama alatt Ajánló ajánlása útján a Wellnet terméket a Wellnet értékesítési csatornáinak bármelyikén vásárol, és ezzel a Wellnet vásárlói ügyfél adatbázisába kerül.

 

Egyedi azonosító kód: az Ajánló számára képzett egyedi kód, mely a promóció ideje alatt az Ajánló azonosítására szolgál. 

 

Egyedi W25 Azonosító Kupon: a szervező által az Ajánló számára egyedileg képzett a W25 víztisztítókra beváltható 15%-os kedvezményt biztosító azonosító kupon kód. Egy Ajánló több Egyedi W25 Azonosító Kupont igényelhet. A kupon kód más promóciós kedvezménnyel csak abban az esetben vonható össze, ha azt a szervező kifejezetten közzéteszi a promóciós kampány meghirdetésekor. A Szervező ezen a kupon kódon keresztül azonosítja a sikeres ajánlás résztvevőit az Ajánlót és az Új Ügyfelet.

 

 

Egyedi Betét Azonosító Kupon: a szervező által az Sikeres Ajánló számára egyedileg képzett a W25 víztisztítók töltetcseréjére beváltható 50%-os kedvezményt biztosító azonosító kupon kód. A kupon kód más promóciós kedvezménnyel csak abban az esetben vonható össze, ha azt a szervező kifejezetten közzéteszi a promóciós kampány meghirdetésekor.

 

Aktuális hónap: A promóció időszaka alatt minden naptári hónap, amelyben bármilyen a promóciót érintő esemény történik.

 

Sikeres Ajánló: az Ajánló, akinek az Egyedi W25 Azonosító Kuponját Ajánlott Ügyfél a Wellnet értékesítési csatornáinak bármelyikén felhasználva Wellnet terméket vásárol, és ezzel a Wellnet vásárlói ügyfél adatbázisába kerül.

 

 

 

 1. A promóció rövid leírása
  A promóció időtartama során Ajánló a Wellnet Kft. számára potenciális Új Ügyfeleket ajánlhat az Egyedi W25 Azonosító Kuponjának használatával. Amennyiben a potenciális Ajánlott Ügyfél az Ajánló Egyedi W25 Azonosító Kuponján keresztül vásárol, úgy az Ajánló Sikeres Ajánlóvá válik. A Sikeres Ajánló 50%-os Egyedi Betét Azonosító Kupont kap, amely az Egyedi W25 Azonosító Kupon beváltásától számított 24 hónapig érvényesíthető.

 

 1. Az ajánlás menete

Az Ajánló a promóció keretében potenciális Új Ügyfelet ajánlhat az Egyedi W25 Azonosító Kuponjának használatával tud. A sikeres ajánlás rögzítése azt követően történik meg, hogy a potenciális Új Ügyfél az Egyedi W25 Azonosító Kuponját felhasználja.  

 

 

 1. 6. A Szervező felelőssége
  1
  A Szervező kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a postai úton elküldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a promócióban résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  6.2 A Szervező nem vállal felelősséget a tőle független késedelmekért a promóció során.

 2. 7. Adatvédelem
  7.1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával, a Wellnet Adatkezelési Szabályzata szerint történik.

  7.2. Az ajánlásban résztvevők a promócióban való részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Wellnet Előny Program Életmód Teszt Nyereményjáték promóciójának részvételi szabályzatát.

 

 1. Változtatás joga

Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést a https://www.wellnetviztisztito.hu/wellnet-elony-program-szabalyzat

honlapon keresztül közöl a promóció résztvevőivel.

 

 

 

 1. Záró rendelkezések

9.1  A promócióban való részvétel önkéntes.
9.2  A promócióban való részvételre a résztvevők saját nevükben, személyesen jogosultak, ill. cégszerű képviselőik útján, állandó vagy eseti meghatalmazottaik nem.
9.3  A részvételi feltételeket a Szervező a
https://www.wellnetviztisztito.hu/wellnet-elony-program-szabalyzat

internet címen teszi közzé.


A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot megváltoztathassa.
A Szervező a promóció teljes időtartama alatt biztosítja a promóció részvételi szabályzatának fentiek szerinti elérhetőségét.

 

 

 

Tata, 2022-05-17

 

Wellnet Kft.

Szervező