Wellnet Viszonteladói Partner Program szabályzat

VISZONTELADÓI PARTNER PROGRAM SZABÁLYZAT

1. Szervező

Név: Wellnet Kft.
Székhely: 2890 Tata, Csapó utca 18.
Telephely: 2890 Tata, Honvéd utca 41.
Ügyfélszolgálati kapcsolat: 70/ 450 66 50
E-mail: info@wni.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-87200/2015
/A továbbiakban „Szervező”./

1,1 Feltételek:
A Szervező víztisztító berendezések, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A Szervező a termékei tovább értékesítéséhez, tovább ajánlásához partneri együttműködést köt a
https://www.wellnet-viztisztito.hu/tanacsado-program/ oldalon regisztrált ügyfelekkel, a továbbiakban „Partner”. Partner lehet bármely jogi személy, aki regisztrált ügyfélként, azonosító kóddal rendelkezik a Wellnet Partner adatbázisában,

  

2., Szerződés teljesítése

2.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Partner víztisztítót vásárol a Szervező a mindenkor érvényes Viszonteladói Árlista szerinti áron és feltételekkel. Az első vásárlás értéke el kell érje a bruttó 50 000 Ft-ot. A második és az azt követő vásárlások összértéke érje el a 30 000 Ft –ot.

2.2 A Partner az aktuális Viszonteladói Árlista alapján végzi az értékesítést. Az árváltoztatás jogát a Szervező fenntartja, melyről a Partnert előzetesen tájékoztatja.

2.3 A megrendelések leadhatók Szervező ügyfélszolgálatának elérhetőségeinek bármelyikén.
2.4 A kiszállítás költségét a mindenkori aktuális Viszonteladói Árlista tartalmazza.

 

3. Árlisták, árak

3.1 Az aktuális Viszonteladói Árlistát szervező határozza meg, és a regisztráció során megadott e-mailen keresztül juttatja el Partner részére.
3.2 A Viszonteladói Árlista tartalmazza a nagykereskedelmi árat /NÁ/ amiért partner megvásárolhatja a Wellnet termékeket. Tartralmazza az ajánlott vásárlói árat /AVÁ/ és az aktuális kiszállítási költséget.
3.3 A javasolt vásárlói árakattól eltérni akár felfelé, akár lefelé maximum 10%-al lehet.
3.4 A javasolt vásárlói ár mellé promóciós ajándék, akár ingyenes kiszállítás is adható, amelynek együttes értéke a javasolt bruttó vásárlói ár maximum 15%-a lehet. 


4. Fizetési módok, feltételek:
4.1 A fizetés készpénzben: Feltétel nélküli, általános fizetési mód. A vásárlással egy időben a számla kifizetése készpénzzel történik.
4.2 Fizetés előre átutalással: Kérésre a Szervező elkészíti a Partner számláját és Partnert az összegről értesíti, aki ez alapján előre elutalja a számla összegét. Az áru szállítása azután lehetséges, miután a kifizetett összeg a Szervező számláján jóváírásra kerül.
4.3 Fizetés utánvétellel: A Szervező a Partner számlát elkészíti az árut  kiszállítja, Viszonteladó az árut átvételekor fizeti.


5.  Jótállás és Garancia.
5.1 A Szervező az általa forgalmazott termékekre és alkatrészekre 12 hónap garanciát vállal, ettől eltérő esetben a garancia időtartama külön feltüntetésre kerül.
5.2 A Szervező a W25 víztisztító családra 30 nap megelégedési garanciát vállal. Amennyiben a vevő 30 napon belül a készüléket Partnernek visszajuttatja, úgy a Viszonteladó köteles a vevőnek a vételárat megtéríteni, majd a visszafizetett összeget Szervező Partnernek visszafizeti, amennyiben a visszahozott készülék útváltóval együtt Szervezőhőz
visszakerül.
5.3 A Garanciális okokból Viszonteladóhoz került készülékeket a Szervező saját költségén telephelyére visszajuttatja, majd esetleges javítás után szintén a saját költségén Partnerhez visszaszállítja.
5.4 A Szervező, a jótállási kötelezettségeit, a hatályos belföldi jogszabályok szerint teljesíti.


6., Elállás.
A felek között létrejött viszonteladói szerződés visszavonásig érvényes. A jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondással megszüntetheti. Bármilyen okból történő megszűnésekor Partner nem támaszthat igényt a Szervezővel szemben a forgalmazási veszteség vagy egyéb jogok elvesztése, a hírnévvesztés vagy más hasonló veszteségek kompenzálása céljából.


A felek a vitás ügyeiket igyekeznek peren kívül elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Tatai Járásbíróság kizárólagos illetékességének.


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


A felek a szerződést elolvasták és azt kölcsönös egyetértésben elfogadták. A szerződés az elfogadással egyidejűleg lép érvénybe.

 

 

Tata, 2023. március 1

Guzorán István
ügyvezető igazgató
Wellnet Kft.

Szervező