Wellnet Előny Program Életmód Teszt Nyereményjáték promóciójának részvételi szabályzata

 

1. Szervező
Név: Wellnet Kft.
Székhely: 2890 Tata, Csapó utca 18
Ügyvezető igazgató: Guzorán István
Telephely:2890, Tata, Honvéd utca 41.

Tevékenységi kör:  4791-Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Telefonszám: 06-70-450-66-50

Fax: 06-34-382-937 
E-mail: info@wni.hu
Adószáma: 11914495-2-11
Cégjegyzékszáma: 11-09-007376  (Tatabányai Megyei Bíróság)
Statisztikai szám:11914495-4618-113-11
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 87200/2015
Ügyfélszolgálatunk hivatali órái:

hétfő-csütörtök:8-16 óráig
péntek:8-14 óráig
/A továbbiakban „Szervező”./

2. A promóció időtartama
A promóció jelen Részvételi Szabályzat
www.wellnetviztisztito.hu/eletmodteszt_nyeremenyjatek_szabalyzat weboldalon közzétételétől visszavonásig tart.

3. Definíciók
Ajánló: bármely 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Szervező bármilyen regisztrációs felületén adatával,
de legalább e-mail címével regisztrált a Szervező adatbázisába, ilyen módon a Szervező ügyfélként azonosító adatát nyílván tartja
és potenciális ügyfelek számára az ingyenes Wellnet Életmód Teszt kitöltését ajánlja.

Új Ügyfél: olyan magán- vagy jogi személy, egyéb szervezet, aki a promóció időtartama alatt ajánlás útján
a Wellnet Életmód Teszt kitöltésével regisztrál a Wellnet ügyfél adatbázisában.

Egyedi azonosító kód: az Ajánló számára képzett egyedi kód, mely a promóció ideje alatt az Ajánló azonosítására szolgál. 

Egyedi Azonosító Link: a szervező által az Ajánló számára képzett egyedi azonosító kódot tartalmazó link,
amely a szervező online felületeire mutat, ahol a potenciális új ügyfelek elvégezhetik a Wellnet Életmód Teszt kitöltését,
és ezzel regisztrálhatnak a Wellnet ügyfél adatbázisába.

Aktuális hónap: A promóció időszaka alatt a szervező minden naptári hónapban a beérkezett sikeres ajánlások alapján sorolást tart.
Ezen a sorsoláson az adott naptári hónapban minden egyes Új Ügyfelet azonosító Ajánló vesz részt.

Sikeres Ajánló: az Ajánló, akinek az Egyedi Azonosító Linkjén keresztül online felületen Új Ügyfél kitölti a Wellnet Életmód Tesztet,
és e-mail címével regisztrál Szervező adatbázisába.

 

4. A promóció rövid leírása
A promóció időtartama során Ajánló a Wellnet Kft. számára potenciális Új Ügyfeleket ajánlhat az Egyedi Azonosító Link használatával.
Amennyiben a potenciális Új Ügyfél az egyedi azonosító linken keresztül felkeresi a beállított honlapot,
kitölti a tesztet és a megadja a további promóciók fogadására alkalmas e-mail címét,
úgy az Ajánló részt vesz az aktuális hónap sorsolásos nyereményjátékán, ahol egy víztisztítót nyerhet.

 

5. Az ajánlás menete

Az Ajánló a promóció keretében potenciális Új Ügyfelet ajánlani az Egyedi Azonosító Link használatával tud.
A sikeres ajánlás rögzítése azt követően történik meg, hogy a potenciális Új Ügyfél az e-mail címét megadja.

 

6. Az ajánlás nyeremény sorsolásának leírása

A jelen Részvételi Szabályzat 5. pontjában (“Ajánlás menete”) leírt feltételeknek megfelelő módon
az Aktuális Hónapban minden egyes ajánlott Új Ügyfél után az Ajánló sorsoláson vesz részt.   

6.1 Az aktuális hónapban a Szervező a Sikeres Ajánlók között víztisztító nyereményt sorsol ki.
6.2 A víztisztító nyeremény pénzre nem váltható.
6.3 A kisorsolt nyertesek a további sorsolásokban már csak új ajánlásokkal vehetnek részt.

6.4 A nyerteseket e-mailben/Facebook privát üzenetben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről,
helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak.

7. A Szervező felelőssége
7.1
A Szervező kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,
valamint a postai úton elküldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő,
a promócióban résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
7.2 A Szervező nem vállal felelősséget a tőle független késedelmekért a promóció során.

8. Adatvédelem
8.1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával,
a Wellnet Adatkezelési Szabályzata szerint történik.
8.2. Az ajánlásban résztvevők a promócióban való részvételükkel minden tekintetben elfogadják a
Wellnet Előny Program Életmód Teszt Nyereményjáték promóciójának részvételi szabályzatát.

9. Változtatás joga

Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.
Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést
a www.wellnet-viztisztito.hu/eletmodteszt_nyeremenyjatek_szabalyzat honlapon keresztül közöl a promóció résztvevőivel.

 

 

10. Záró rendelkezések

10.1  A promócióban való részvétel önkéntes.
10.2  A promócióban való részvételre a résztvevők saját nevükben, személyesen jogosultak, ill.
cégszerű képviselőik útján, állandó vagy eseti meghatalmazottaik nem.
10.3  A részvételi feltételeket a Szervező a
www.wellnet-viztisztito.hu/eletmodteszt_nyeremenyjatek_szabalyzat internet címen teszi közzé.


A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot megváltoztathassa.
A Szervező a promóció teljes időtartama alatt biztosítja a promóció részvételi szabályzatának fentiek szerinti elérhetőségét.

 

 

 

Tata, 2022-05-17

 

Wellnet Kft.

Szervező