Új jelszó kérése
Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Elérhetőségek
Wellnet Kft.

Telefon: +36-70/450-6650
Cím: 2890 Tata Csapó utca 18
Facebook

Szállítás és fizetés

Vásárlási feltételek

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

1., A nyilatkozat célja
1.1 A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) célja, hogy a Wellnet Kft. weboldalain megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása, és hírlevelek kiküldése keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

2., Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Wellnet Kft.
Székhely: 2890 Tata, Csapó utca 18
Telephely: 2890 tata, Rozgonyi utca 20
kapcsolat: 70/ 450 66 50
E-mail: info@wni.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-87200/2015

3., Adatkezelési Alapelvek
Számunkra alapvető cél, a látogatók személyes adatainak védelme. Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

4., A kezelt személyes adatok köre
4.1 A felhasználó az alábbi adatait köteles megadni a regisztrációhoz:
Keresztnév,
E-mail cím.
4.2 A felhasználó az alábbi adatait köteles megadni a megrendeléshez.
Név /számlázási és postai/
Cím /számlázási és postai/
Mobil telefonszám
4.3 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok  automatikus eredményeként rögzít. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

5., Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
5.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.
5.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
5.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja, hogy a Wellnet Kft. honlapjain keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.
5.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
5.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6., Az adatkezelés időtartama
6.1 A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri.
6.2 Az oldalainkon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.
6.3 A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Üzemeltető csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.

7., Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 2890 Tata, rozgonyi utca 20.
Email: info@wni.hu
7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8., Hírlevelek
8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9., COOKIE kezelés
9.1., A Wellnet weboldalain cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát,
illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.
9.2., Mi a cookie?
A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez.  A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).
Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).
9.3., Milyen funkciók használnak COOKIEkat:
beléptető oldal megjelenjen-e újra vagy sem a látogatónak kívánságlistára tett termékek listája bolt aktuális valutája, amit a vásárló tud állítani bolt aktuális nyelve, amit a vásárló tud állítania a bolt adatbázisbeli azonosítóját, fejlesztői okokból.
Hogyan törölhetők a cookie-k?
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. 
9.4., További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.  
A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.
 
10., Záró rendelkezések
10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a hivatalos weboldalain. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Aki a Wellnet honlapokon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az adatvédelmi nyilatkozat hatályos 2015 június 24. napjától visszavonásig

Wellnet Kft.
Guzorán István
ügyvezető igazgató
 

Általános szerződési Feltételek

Vásárlási Feltételek
Az alábbi dokumentum a Wellnet Kft. Általános Szerződési Feltételei a társaság weboldalain történő vásárlás jogi feltételeit és a vásárlási útmutatót tartalmazza. Egyben a weboldalak látogatója, (a továbbiakban Vásárló) az üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződések és megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja. Feltétlenül OLVASD EL!

A Vásárló a Wellnet weboldalainak használatával, illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket.
 
1., Az eladó adatai
Cég: Wellnet Kft. (a továbbiakban Wellnet)
Székhelye: 2890, Tata, Csapó utca 18.
Telephely:2890, Tata, Rozgonyi utca 20.
Telefonszám: 06-70-450-66-50
Fax: 06-34-382-937 
E-mail: info@wni.hu
Adószáma: 11914495-2-11
Cégjegyzékszáma: 11-09-007376  (Tatabányai Megyei Bíróság)
Ügyfélszolgálatunk hivatali órái:
hétfő-csütörtök:8-16 óráig
péntek:8-14 óráig
Bankszámlaszám: 12028900-00134094-00100004


2., Általános tudnivalók, vásárlási feltételek
2.1., A Wellnet Kft. weboldalain bárki vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti. A weboldalakon történő rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a rendelés menetével.
2.2., A Vásárló számára legalkalmasabb termék kiválasztásához igyekszünk információval segíteni a döntést.
2.3., A weboldalakon regisztráció és rendelés leadása nélkül is tájékozódhat termékeinkről. Ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges.
2.4.,A termékek mellett láthatóak a fogyasztói árak, melyek bruttó árak, azaz ÁFÁ-val együtt vannak feltüntetve.

3., A felelősség korlátozása
3.1., A Wellnet Kft. weboldalain található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Wellnet nem vállal felelősséget.
3.2., A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Wellnet nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
3.3., A Wellnet kizár minden felelősséget a weboldalain a Vásárló által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Wellnet ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
3.3., A Vásárlók által a Wellnet weboldalak használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Wellnet jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Wellnet jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
3.4., Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Wellnet weboldalak használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 3.5., Amennyiben a Vásárló a Wellnet weboldalakon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az oldal üzemeltetőjének. Amennyiben az üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
3.6., A Wellnet online tevékenységének megvalósításához a termékkínálat, a szállítás és a fizetés terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződésteljesítése is befolyásolja.

4., Technikai elvárások
4.1., A Wellnet weboldalain való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
4.2., A Wellnet internetes üzlet semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:
Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat hiba.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Wellnet internetes üzlet akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél - függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett, de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

5.,Regisztráció
5.1., A regisztráció során csak a legszükségesebb adatokat kell megadni, de rendelkeznie kell egy valós E-mail címmel.
5.2., A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vásárlót terheli.
5.3., A Wellnet a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.
5.4., Amennyiben a Vásárlónak a regisztrációval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

6., A vásárlás menete
6.1., A termékek megvásárlásához szükséges adatokat a Wellnet weboldalak tartalmazzák. Megtekinthető a termékek neve, képe, bruttó, azaz áfás ára, kiszállítási költsége.
6.2., A termék kiválasztása és megrendelése a Megrendelő Űrlapon történik.  
6.3., A Vásárló a Megrendelő Űrlapon a legördülő mezőben kiválaszthatja a megfelelő terméket, a darabszámot.
6.4., Az űrlapon a rádiógomb bejelölésével lehetőség van eltérő szállítási és fizetési mód kiválasztására. Alapértelmezésként a postai cím van megjelölve a számlázási címnek is egyben. Ha a Vásárló a postai címtől eltérő címre kéri a számlát, azt külön ki kell töltenie.
6.5., A víztisztítók esetében a Vásárló a stílus mezőben megjegyzésként választhatja ki a víztisztító grafikáját. Egy megrendelés alkalmával korlátlan számú terméket rendelhet.
6.6., Fizetési módok menüpont alatt automatikusan az utánvétes fizetés van kijelölve mivel cégünk jelenleg csak ezt a fizetési módot biztosítja. 

7., Hagyományos rendelés
7.1., A Vásárló az info@wni.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, is leadhat megrendelést. Ebben az esetben a levélben fel kell tüntetni  a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat.
7.2., A Vásárló rendelését telefonon is leadhatja, ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36-70-450 66 50) a hivatali órákban.

8., A Vásárló felelősségvállalása
8.1., A Vásárló tudomásul veszi, hogy rendelései jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
8.2., A Vásárló vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási időpontnak és módnak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Vásárló megtéríti a Wellnet számára.

9., A szerződés hatálya
Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

10., Fizetési kötelezettség
Jelen szerződés megrendeléskor való elfogadása fizetési kötelezettséget von maga után. 

11., Fizetési feltételek
11.1., Előre nem kell semmit fizetni és csak a futár által kiszállított csomag, vagy megadott ponton való kézhezvételekor kell fizetni. Jelenleg ez az egyfajta fizetési mód tartozik a szolgáltatásaink közé.
11.2., A Vásárló személyes átvételt is választhat a termék/termékek árát cégünk pénztárába, készpénzben fizetheti be.

12., Szállítás, csomagdíj, szállítási határidő
12.1., A leadott rendeléseket a beérkezés sorrendjében teljesítjük.
12.2., Sprinter futárszolgálat a megadott címre szállítja a megrendelt terméket.
12.3., PickPackPont szállítás egy alternatív futárszolgálat, mely kényelmes csomag átvételi szolgáltatást biztosít Ügyfelei részére az ország 170 városában megtalálható közel 550 Pick Pack Pontban, ahol a Vásárló az interneten megrendelt csomagját személyesen átveheti.
12.4., A kiszállítási idő a raktárkészleten lévő termékek esetében a megrendelést követő második munkanapon belül.
12.5., A szállítási díjak mindkét kiszállítási mód esetében
30 000 Ft alatti megrendelés esetén 1 490 Ft,
30 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes.
A Wellnet fenntartja magának a jogot, hogy a kiszállítási díjat egyes esetekben csökkentse, vagy teljesen elhagyja.
12.6., A Vásárló a csomag átvételekor, győződjön meg a futár előtt a rendelt termékek egyezőségéről, sértetlenségéről, valamint a számla meglétéről.
 
13., A vásárlástól való elállás joga
13.1., A Vásárló a szerződéstől a Wellnet 30 napos megelégedési garanciája alapján 30  napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben a Wellnet köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
13.2., A Vásárló viseli az elállási jog ilyetén történő gyakorlása miatt az áru kiszállításával, valamint visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ez esetben a csomagot a Wellnet Kft. 2890 Tata, Rozgonyi utca 20 címre kell visszajuttatni.
13.3., A visszaküldésnél a csomagolás és/vagy a termék sérüléséből adódó költségek a Vásárlót terhelik.

14., Garancia, szavatosság
14.1., A Wellnet az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A vásárlói panaszok, kifogások intézéséről szóló jogszabályok, a PTK 1959. évi IV törvény és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendelet és a 1997. CLV törvényben foglaltak az irányadóak.
14.2., A szavatossági időn belüli minőségi reklamációkat ezen jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük.

15., Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és?- jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet Árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (8-11. és 14.§) A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet Jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:
Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (248.§,?- 305-311/A.§) Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és?- jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet Reklámmal kapcsolatos jogszabályok:
A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény (nyelvvédelmi törvény) A fogyasztói forgalomba kerülü áruk, szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001. (III.29.) GM rendelet Az alábbiaknál bővebb tájékoztatás található a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tevékenységéről, eljárásairól a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest József Körút 6. , Tel.: 06-1- 459-4800) honlapján: www.fvf.hu
 
16., Tájékoztató a Békéltető testületekhez fordulás lehetőségéről
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető elhttp://www.bekeltetes.hu
 
Wellnet Kft. Általános Szerződési Feltételei hatályos 2015 június 24. napjától visszavonásig
 
Wellnet Kft.
Guzorán István
ügyvezető igazgató

Webáruház készítés